top of page

מהתקשורת

תקופת הקורונה חיזקה את המודעות לאוכלוסיית הגיל השלישי ויצרה התייחסות מיוחדת ומוגברת לאותם אנשים ששהו תקופה ממושכת בבית מבלי יכולת לצאת למרחב הפתוח.

היציאה מחוץ למרחב המגורים העצימה את הצורך בגינון והרבה אנשים מצאו את עצמם עוסקים בגינון במרחב הבית. אצל האוכלוסייה בכלל ובמיוחד אצל הגיל השלישי זה אף העצים.

כתוצאה מכך המודעות לגינון טיפולי גברה והיתה התעוררות מיוחדת בקרב גופים שונים ובקרב בעלי מקצוע שעוסקים בטיפול בגיל השלישי: עורכי דין, עובדים סוציאלית, מועצות מקומיות  ולכולם היתה מטרה אחת יצירת מרחב מכיל ובטוח.

היום כשהקורונה כבר כמעט מאחור... אנשים פרטיים וגופים ציבוריים הבינו וחיזקו את יתרונות הגינון הטיפולי ונותנים במה ותשומת לב רבה.

''מפסיביות לעשייה''

כתבה בלאישה

מגזין ''לאישה'' נובמבר 2023

bottom of page