top of page
328d229c-9bf0-425d-a0b7-e4a383de419d.jpg
Growing Plants
Girl Harvesting Vegetable

אומנות אדמה-ילדים

גינון חינוכי טיפולי לילדים

צמח6.jpg

התהליך הטיפולי

התהליך החינוכי טיפולי מתחיל ביצירת מרחב מאפשר, שבו הילד ירגיש בטוח ומוכל.

צמח4.jpg

באיזה מסגרת?

תוכנית גפ"ן בבתי ספר

מספר התוכנית 10273

אפשרות למפגשים

בקבוצות מצומצמות או פרטניים אחד על אחד.

צמח5.jpg

למי זה מיועד

ילדים עם לקויות למידה, בעיות רגשיות, הקניית מיומנויות חברתיות וכלל אוכלוסיית הילדים.

המרחב שבו מתקיים הגינון הטיפולי מתוכנן על מנת להתאים את התהליך הטיפולי תוך התאמה לקהל היעד, יכול לכלול צמחיה קבועה, עונתית, חלקות אישיות כל אלה יש בהם השפעה חיובית. (הכוללת הפחתת מתח, שיפור יכולת ריכוז, שיפור מיומנויות חברתיות), באמצעות פעילויות יזומות ואקטיביות ופעילויות הנגרמות כתוצאה מתנאי השטח ובהתאם לשינויים החלים במרחב, יהיה שינוי בדרכי בהתנהגות ובדרכי החשיבה של הילד.

התהליך הטיפולי משלב תחומי דעת שונים מלמידה חווייתית ועד פעילות גופנית שכולם מתבססים על מרחב הגינה והקשר שבין הילד לטבע.

הפעילויות נעשות תוך מודעות למחשבות ולתובנות שעובר המטופל בתווכו של המטפל.

מה התוצאה

היכולת לאפשר מרחב נעשית בעזרת שימוש בצמחים בפעילויות גינון שונות כאמצעי לשיפור מיומנויות שונות: מליקויי למידה ועד מיומנויות חברתיות, חיזוק חוסן נפשי, סיוע במשברים, סיוע במצוקות, הקניית מיומנויות חברתיות וטיפול בבעיות חברתיות , שיפור יכולת הסתגלות אישית וחברתית.

המטופל מתמודד עם תהליכים שונים  בגינה שהם מקור להשראה וחיקוי. כל אלו  גורמים לו לחיזוקים חיזוקים חיוביים. משפרות את ההתמודדויות והיכולות שלו.    הפעילויות השונות הנעשות בגינה בתוספת פעילויות נלוות לגינה כולל  יצירת מוצרים שימושיים מחומרים צמחיים, הכנת מאכלים ומשקאות, כתיבה על הגינה, פעילות גופנית. התייחסות לבעלי חיים בגינה כל אלה משמשים כאמצעים להשגת מטרות טיפול או כאמצעים ליצירת תהליך טיפולי.

כמו כן מתרחשת למידה חברתית בעזרת החברים בקבוצה, נלמדים קשרי עבודה משותפים כמו חלוקת תפקידים היכולת לסמוך ולאמין בשאר חברי הקבוצה, היכולת לשתף פעולה, היכולת לחוות הצלחה והנאה יחד בקבוצה, כל זה מתעצם ומתחדד בזכות העשייה במרחב.

Gardening Together
Kids in Vegetable Farm

אני מאמינה

חיבור בין שלושת עולמות התוכן: גינון טיפולי, המדעים ואומנות רב תחומית. מביא לחיבור נכון.

באמצעות הגינון הטיפולי  נפגשים הילדים עם עולם הצומח וחווים תהליכים המקבילים לצמחים ולאדם כאחד. זוהי פעולה מעשירה ויש בה סקרנות ופליאה וסיפוק רב.

כדי להגיע להצלחה בטיפול יש צורך לתיווך של מטפל.

plants1.png

לפרטים והזמנות

גינון חינוכי טיפולי לילדים

בין לקוחותי

תלבושת-בית-ספר-צופה-השרון-אלפי-מנשה_edit
שרת.png
סמל-אוסישקין-כיתוב-לבן.png
אמירים.jpeg
הירוק.jpeg
1620545702.9356.jpg
bottom of page