top of page

הגינה כמרחב משחקים

הגינה הלימודית כמרחב משחקים

 

חשיבות ההפסקה בבית הספר

ההפסקה בבית הספר משמעותית וחשובה ביותר. היא מאפשרת לתלמידים להתנתק, להירגע ולקחת פסק זמן. ההפסקה מעניקה לתלמידים את הזמן ואת המרחב לחקור, לגלות וליצור דברים שיכולים להשפיע ולחזק את תהליך הלמידה שלהם. פעילות בהפסקה מסייעת לתלמידים להגיע לשיעור רגועים ושלווים. 

ההפסקה גם מעניקה זמן לפתח יחסי חברות בין התלמידים, אבל ישנם תלמידים שמתקשים למצוא את מקומם בזמן ההפסקה. אותם תלמידים אינם מתחברים ל"מגרש המשחקים" שההפסקה מציעה ביום הלימודים. הגינה הטיפולית,  שהיא מרחב חינוכי וטיפולי המתקיים בתוך סביבת בית הספר, יכולה לשמש מרחב תומך עבור אותם תלמידים בזמן ההפסקה. זוהי סביבה שמוכרת לתלמיד והיא מאפשרת טיפוח רגשי, חברתי ותנועתי של התלמידים. הגינה הטיפולית היא רעיון נהדר לתמיכה וסיוע לתלמידים שמתקשים למצוא תעסוקה וחברים בזמן ההפסקה.

 

יתרונות השימוש בגינה הטיפולית בזמן ההפסקה

הפעילות במרחב הגינה בזמן ההפסקה מגוונת מאוד. ניתן לקיים פעילויות שונות, החל מטיפוח הערוגות השונות ועד שימוש בציוד ובאביזרים, שמטרתם לסייע בטיפוח הגינה. בנוסף, מדובר בפעילות שמשלבת פיתוח מיומנויות גופניות וגם פיתוח מיומנויות רגשיות באמצעות הקשר שנוצר עם בני אותו גיל והצורך להתמודד עם רגשות שעולים במהלך הטיפול.

השימוש במרחב של הגינה הלימודית בזמן ההפסקה מספק לתלמידים ערך מוסף רב:

חיבור לטבע: על פי מחקרים בתחום נמצא כי פעילות שממוקדת בטבע ובצומח יכולה לשפר את יכולת הריכוז והזיכרון של תלמידים. מדובר בעשייה שתסייע לתלמידים להתרגש, להתרכז ולהתחבר לסביבתם הטבעית. בדרך זו הם יחשבו פחות על הקשיים שלהם ויהיו מרוכזים בפעילות חינוכית חיובית. בנוסף, פעילויות בטבע יכולות לסייע לתלמידים לפתח יכולות חדשות ולהתמודד עם אתגרים שונים. פעילויות כמו גידול צמחים או בניית מבנים יכולות לסייע להם לפתח יכולות של עבודת צוות, בנייה ופתרון בעיות.

יצירתיות: העבודה בגינה מאפשרת השתתפות בפעילויות יצירתיות, במשחקים ובחוויות חינוכיות שונות. התלמידים יכולים לעבוד בצוות, לפתח יכולות חברתיות ותקשורתיות ולטפח ולתפעל ביחד ולחוד את הגינה. מדובר בהזדמנות להתנסות בדברים חדשים ולחוות תחושות, שיגרמו לתלמידים להבין את עצמם בצורה יותר מעמיקה.

רוגע ושלווה: הגינה הלימודית מספקת גם מקום שקט ושליו, שבו תלמידים יכולים להירגע, להתבודד ולחשוב. בקצב החיים המהיר שבו אנו חיים חשוב שיהיה לילדים מקום כזה, שבו הם יוכלו להתרכז ולפתח יכולות חשיבה יצירתיות וביקורתיות.

ערך ועשייה: תלמידים שמתקשים למצוא תעסוקה בהפסקה עשויים להרגיש מתוסכלים ולחוות עצב ולחץ. עשייה שממוקדת בטבע ובגינה תסייע לתחושת המשמעות והרוגע שלהם.

פעילות פיזית: הגינה מציעה מרחב לפעילות פיזית בזמן ההפסקה. אין ספק שמדובר בתרומה לבריאות התלמידים ולשיפור הכושר הגופני וכן לשיפור כושר הריכוז בלמידה.

 רעיונות לפעילויות בגינה הלימודית בזמן ההפסקה

1.פעילויות קבוצתיות: ניתן לארגן פעילויות קבוצתיות בגינה טיפולית, לדוגמה משחקי קבוצה, סדנאות או פעילויות יצירה. בדרך זו התלמידים יוכלו להתחבר ולהכיר חברים חדשים.

2. חלוקה לאזורים שונים בגינה: ניתן לחלק את הגינה לאזורים, כשבכל אזור תהיה פעילות אחרת, למשל אזור משחקים, אזור קריאה או אזור יצירה. המגוון יאפשר לתלמידים לבחור את הפעילות שמתאימה להם ולהתחבר לתלמידים אחרים על פי העניין המשותף.

3. תוכנית מותאמת: אפשר ליצור תוכנית יומית שתהיה מותאמת באופן אישי לתלמידים בגינה טיפולית. התוכנית יכולה לכלול פעילויות חברתיות, פעילויות רגועות ופעילויות שמטרתן לפתח יכולות חברתיות.

4. קידום שיח ותקשורת: ניתן לעזור לתלמידים לפתח יכולות של תקשורת ושיח על ידי פעילויות כמו דיונים בקבוצה ותרגול כיתתי בנושא שיוגדר מראש.

לסיכום: כל תלמיד יכול להשתלב בפעילות בגינה טיפולית אם יקבל תמיכה והדרכה. בסופו של דבר, השתתפות במרחב הגינה הלימודית בזמן ההפסקה יכולה להיות אפשרות מצוינת לתלמידים שמתקשים למצוא לעצמם תעסוקה. מדובר בזמן שממוקד בטבע והדבר יכול לסייע להם להתרגש, להתרכז ולפתח יכולות חדשות, כל זה כמובן כשמתאימים את הפעילויות לצרכים האישיים של כל תלמיד ותלמידה.


ורד שמשון

גינון חינוכי טיפולי לילדים

תכנית מאושרת ע"י גפ"ן

מספר תכנית 10273

Comments


bottom of page